Boken kommer

Boken kommer

Boken kommer finns för dig som av sjukdom eller andra skäl inte kan komma till biblioteket.

Biblioteket hämtar dina lån hos dig när du läst färdigt eller när lånetiden har gått ut. Leverans och hämtning sker på överenskommen tid och dag.

Hör av dig till ditt vanliga bibliotek om du vill ha hemleverans.

 

Du kan exemplevis låna:

  • Böcker
  • Tidningar och tidskrifter
  • Ljudböcker på CD
  • DAISY-talböcker
  • Böcker med stor stil
  • Språkkurser

Språk