Låneregler och avgifter

Låneregler och avgifter

Låneregler och avgifter på biblioteken i Danderyd.

Bibliotekskort

För lån vid kommunens bibliotek krävs bibliotekskort. Registerar dig för bibliotekskort genom att fylla i den digitala blanketten på sidan skaffa bibliotekskort. Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att innehavaren ansvarar för lån som görs med kortet. För bibliotekskort utfärdade till barn under 18 år ansvarar vårdnadshavare. Förlust av bibliotekskort ska anmälas till biblioteket då du annars blir ersättningsskyldig vid obehörig användning av kortet.

Lånetid

• Lånetiden är normalt 4 veckor. Vissa medier har förkortad lånetid.

• Återlämningsdag framgår av kvitto.

• Återlämning kan ske vid valfritt folkbibliotek inom kommunen.

• Förseningsavgift utgår från första dagen efter förfallodatum. Om förseningsavgiften ej betalas vid återlämningstillfället kvarstår skulden.

• Du är ansvarig för lånet tills det är avregistrerat.

• Vid försenade lån skickar biblioteket en påminnelse, därefter skickas räkning på ej återlämnade medier.

Reservationer

Böcker och andra medier inom kommunen kan reserveras utan kostnad.

Fjärrlån

Om boken inte finns på biblioteken i Danderyd kan vi låna in den från ett annat bibliotek. Om boken finns inom Sverige kostar lånet 40 kr. Finns boken endast utanför Sverige kostar lånet 150 kr.

Lånetider och övriga regler i samband med fjärrlån avgörs av det lånegivande biblioteket i första hand. Vid ersättning av borttappat fjärrlån gäller det utlånade bibliotekets ersättningskrav.

Kurslitteratur lånas inte in.

Avgifter

beslutade av Kultur- och fritidsnämnden

Förseningsavgifter

Att låna ur bibliotekets eget bestånd är gratis. Vid försenad återlämning utgår avgifter enligt följande:

Lån från vuxenavdelningen

• Media/påbörjad vecka 10 kr

• Maxbelopp för förseningsavgifter 100 kr/media

Lån från barn- och ungdomsavdelningen

• Alla barnmedier Ingen avgift

Spärrsumma

Obetalda avgifter till biblioteket på 100 kr eller mer medför att lånerätten dras in.

Ersättningsavgifter

Skadade eller ej återlämnade medier ersätts med följande:

• Vuxenbok 220 kr*

• Barnbok 140 kr*

• Tidskrift 50 kr

• Nytt lånekort Ingen avgift

Dyrbart och svårersättligt material ersätts med beräknat återanskaffningsvärde.

*Vid ersättning av förkommet material tillkommer ej ytterligare förseningsavgifter för det ersatta materialet.

Reservationsavgifter

• Medier inom biblioteken i Danderyds kommun Ingen avgift

• Talbok Ingen avgift

• Fjärrlån inom Sverige 40 kr

• Fjärrlån utanför Sverige 150 kr

Avgift för utlåning av film

Hyrfilm/vecka Ingen avgift

Teaterbiljetter

Biljetter till förskole- och skolföreställningar på bibliotek 50 kr

Biljetter till övrig teater för barn bestäms per tillfälle.

Hyra av bibliotekslokaler

Studiecirklar, studieförbund dagtid/gång 0 kr

Studiecirklar, studieförbund övrig tid/gång 600 kr

Andra intressenter Offert

Avgift för ostädade lokaler 550 kr

Språk