Läs med läshunden Leo

Läs med läshunden Leo

Har du ett barn som behöver träna läsning?

Leo kan hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse, öva på att läsa och öka läslusten.

Fyra måndagar 18:30-19:30 från 4-25 september på Fritidsträffen Enebyberg i Träffpunkt Enebyberg. 

För barn från 12 år. Anmäl dig på mejl eller på biblioteket.

Språk