Utbildning - bli högläsare för äldre
Utbildning - bli högläsare för äldre

Danderyds volontärverksamhet ordnar i samverkan med Danderyds bibliotek en utbildning för dig som vill bli högläsare för äldre.

Vid tre tillfällen förbereder vi dig för att läsa för äldre i hemmet eller på vård- och omsorgsboenden. Föranmälan.

Tredje tillfället med information från biblioteket. Vi tittar på lämpliga böcker samt lån och lånekort.

Vi provar också att läsa högt för varandra.

Ledare: Emma Andersson, bibliotekarie på Danderyds bibliotek.

Föranmälan på mejl eller telefon 08 568 910 00.

 

Språk