Utställning - Pelagiska figurer
En skulptur från utställningen.

Lennart Svensson visar två- och tredimensionella objekt.

Språk