Fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? Då kan du göra en ansökan om fjärrlån. Vi försöker låna in boken från ett annat bibliotek utanför kommunen.

Regler för fjärrlån

Lånetid, avgift för ersättning av borttappad bok och övriga regler bestäms av biblioteket som lånar ut boken.  

Fjärrlån inom Sverige: 40 kr. 

Fjärrlån utanför Sverige: 150 kr.

Biblioteken i Danderyd lånar in:

  • faktaböcker och äldre litteratur som är svåra att hitta,
  • smalare skönlitteratur och klassiker,
  • böcker på andra språk än svenska,
  • artiklar.

Biblioteken i Danderyd lånar inte in:

  • Kurslitteratur. Med kurslitteratur menar vi böcker som används för undervisning på högskola, gymnasium eller grundskola.
  • Skönlitteratur som är lätt att få tag i på många bibliotek,
  • CD, DVD, CD-rom, multimedia,
  • ljudböcker,
  • tv-spel. 

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk