Hantering av personupgifter

När du registrerar dig för lånekonto på biblioteken i Danderyd accepterar du att vi hanterar dina personuppgifter.  Du accepterar också våra låneregler. Läs mer om det här. Här informerar vi om hur dina uppgifter hanteras.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du får ett bibliotekskort behöver vi ha dina personuppgifter, så som namn, adress, personnummer och telefonnummer. Vi behöver uppgifterna för att du ska kunna låna och använda våra andra bibliotekstjänster. Du måste samtycka till att vi lagrar dina uppgifter.

Vi sparar uppgifterna i vårt låntagarregister som är gemensamt för alla bibliotek i Danderyd.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) artikel 6.1 punkt b.

Om du inte lånat något på 3 år kommer dina uppgifter att gallras från vårt register.

Vi har ett avtal med vår leverantör av bibliotekssystemet som har alla uppgifter och data på sina servrar. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal.

Leverantören får bara använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får inte heller sprida uppgifterna vidare.

Sekretess

Dina lån är hemliga. Vi lämnar inte ut någon information vad du har lånat. När du har lämnat tillbaka lånad media och betalat eventuella förseningsavgifter försvinner alla uppgifter om dina lån.

Dina rättigheter

Du har rätten att få veta vilken information vi har om dig, ett så kallat registerutdrag. Du får registerutdraget inom en månad. Skulle det ta längre tid får du veta orsaken till förseningen.

Du kan begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter.

Kontakta biblioteket om du vill få ett registerutdrag, rätta uppgifter eller om du vill invända mot behandlingen.

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens dataskyddsombud 08 568 910 00.

Sök

Språk