Lokalsamling

Sök på titel, författare eller ämne

Litterära Danderyd

Lokalsamlingen Danderydiana
Blanchegården
Lokalhistorisk utgivning
Författare i Danderyd
Litterära adresser
Litteratur om Danderydsförfattare
 

Lokalsamlingen Danderydiana

Alla våra fyra bibliotek har en lokalsamling med tryck av olika slag och videofilmer av lokalt intresse. På den här sidan har vi samlat listor på utgivning av lokalhistoriskt intresse. Vi har även listat författare som är eller har varit bosatta i Danderyd, samt intressanta adresser där kända författare har bott.

Blanchegården

August Blanche, född 1811, var i sin ungdom informator hos familjen Grönlund på Nora. Han bodde då i gårdens inspektorsbostad. Byggnaden, uppförd 1750, var tidigare Nora gårds manbyggnad innan den nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes.

Lokalhistorisk utgivning 

Samlad och utgivna av Danderyds Hembygdsförening.

 • Skrifter (Samfundet Djursholms Forntid och Framtid). Oregelbundet utkommande årsskrift.
 • Aasen, Idar: När Djursholm blev Danderyd. 1995
 • Andrén, Gunnar: Cedergrenska tornet. Föreningen Cedergrenska tornets vänner. 1993
 • Beckman, Ernst: En bok om Djursholm. 1987
 • Boken om Stocksund. 1963
 • Brandel, Sven: Danderyds kyrka. Särtryck ur Sveriges kyrkor 1916.
 • Brandel, Sven: Kyrkor i Danderyds skeppslag. Konsthist inventarium. Utg. av S Curman och J Roosval. 1918.(Sveriges kyrkor. Uppland. Band 1 H 1.)
 • Djursholms kapell sjuttio år. 1968
 • Djursholm, staden på landet. Axplock från Skrifter utg av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. 1925-1982
 • Eklund, Göte: Danderyd, ett kompendium för lärare. 197?
 • Eriksson, Åke: Danderydsliv. 1979
 • Ermedahl, Gunnar: Danderyd, bygden berättar. 1991
 • Flodeus, Erik: Täby och Danderyd med Djursholm och Stocksund. 1962
 • Hammarskiöld, H. och Wersén, G.: Promenad på Djursholm. 1964
 • Hein, Goody, Danderyd flera sidor. 2011
 • Kulturminnesvårdsprogram för Danderyds kommun. Länstyrelsen i Stockholms län. 1985:2
 • Molin, J A E: Hågkomster från senare tids Långängen. Föredrag 1937
 • Nilsson, Per-Olov: Toner från Inverness. 2009
 • Nya Stocksundsboken. 2011
 • Några anteckningar om Tranholmens historia. 1984
 • Peck, Björn: Danderyds äldsta historia. 1987. se även kommunens hemsida.
 • Renqvist, K E: Dana-ör. Ett skeppslags historia. 1968
 • Skiöld-Widlund, Gitten: En bok om Danderyd. 1990
 • Skiöld-Widlund, Gitten: Om Danderyds första skolor. 1994
 • Stockholms förstäder och villasamhällen. 1975
 • Ström, F: Stor-Stockholms villastäder i ord och bild. 1942
 • Tottie, Brita: Mitt kvarter då och nu. 1978
 • Öhman, Meta: Vardagen som försvann, Djursholmsbilder och annat från seklets början. 1976

 

Författare i Danderyd

Följande författare har varit eller är bosatta i Danderyd:

Alfvén, Inger     f. 1940
Anckarsvärd, Karin     1915-1969
Attorps, Gösta     1899-1976
Beckman, Ernst     1850-1924
Bengtsdotter, Lina f. 1977
Bergström, Gunilla     1942 - 2021
Beskow, Elsa     1874-1953
Beskow, Bo     1906-1989
Blanche, August     1811-1868
Brenner, Arvid     1907-1975
Cassel, Leif     1906-1988
Dagerman, Stig     1923-1954
Dahlgren, Fredrik August     1816-1895
Dahlin, Barbro     1940-2000
Durling, Ulf     f. 1940
Fitinghoff, Laura     1848-1908
Fitinghoff, Rosa     1872-1949
Fogelqvist, Torsten     1880-1941
Gardell, Jonas     f. 1963
Grimberg, Carl     1875-1941
Gustaf-Janson, Gösta     1902-1993
Hebbe, Brita     1900-1989
Heidenstam, Verner von     1859-1940
Holmqvist, Stig     f. 1942
Janson, Gustaf     1866-1913
Jochnick, Catarina     f. 1943
Jägerskiöld, Stig     1911-1997
Karlfeldt, Erik Axel     1864-1931
Konow, Margareta von     1897-1999
Landquist, John     1881-1974
Landquist, Solveig     1910-2001
Linder, Erik Hjalmar     1906-1994
Lundgren, Gunilla     f. 1942
Nordling, Johan     1863-1938
Nordström, Ludvig     1882-1942
Ramnefalk, Marie Louise     1941-2008
Roos, Anna Maria     1862-1938
Rydberg, Viktor     1828-1895
Rosendahl, Sven     1913-1990
Schenck von, Veronica    f. 1971
Snoilsky, Carl     1841-1903
Sten, Viveca     f. 1959
Stiernstedt, Marika     1875-1954
Stolpe, Herman     1904-1996
Strindberg, August     1849-1912
Tegnér, Alice     1864-1943
Tegnér, Torsten     1888-1977
Unger, Gunnar     1915-1976
Unnerstad, Edith     1900-1982

Litterära adresser

Elsa och Natanael Beskow 1900-1941 - Villa Ekeliden, Sveavägen 18, Djursholm (Viktor Rydbergs numera rivna hus) från 1941 - Egen villa vid Ekebysjön, Danderydsvägen 105
August Blanche 1827 - Nora herrgård
Stig Dagerman 1953-1954 - Bäverstigen 6, Enebyberg
Fredrik August Dahlgren "Fredrik på Ransätt" 1894-1895 - Villa Ransäter, Skandiavägen 10, Djursholm
Rosa Fitinghoff 1918-1949 - Heimdalsvägen 4, Djursholm
Torsten Fogelqvist (tidpunkt okänd) - Sveavägen 15 (nuvarande Sveavägen 15 B), Djursholm
Carl Grimberg 1927-1941 - Strandvägen 36, Djursholm
Gösta Gustaf-Jansson 1910-1926 - Auravägen 20, Djursholm från 1926 - Västra Banvägen 57, Enebyberg
Verner von Heidenstam 1899-1902 - Björkebergavägen 6, Djursholm
Gustaf Jansson 1910-1921 - Auravägen 20, Djursholm
Erik Axel Karlfeldt 1893-1895 - Ett rum, 2 tr i Djursholms slott
Ludvig (Lubbe) Nordström och Marika Stiernstedt 1912-1936 - Stenbocksvägen 2, Djursholm
Viktor Rydberg 1890-1895 - Villa Ekeliden, Sveavägen 18, Djursholm (riven)
Carl Snoilsky 1891 - Skärvik, Djursholm
August Strindberg 1891-1892 - Götavägen 4 samt Germaniavägen 19, Djursholm
Alice Tegnér 1890 1912 - Tegnabo, Germaniavägen 5, Djursholm (rivet)

Litteratur om danderydsförfattare

Listan är sammanställd av Kerstin Hassner. 

Banér, Anne: Elsa Beskow (i Skrifter utg av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, 1981)
Brandell, G: Djursholm och det litterära nittiotalet (i Skrifter utg av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, 1958)
G:son Berg, R: Det vittra Djursholm (i Skrifter utg av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, 1940)
Linder, E H: Almqvists Danderyd (i Sommarresa till diktens städer, 1955)
Malmström, M & Svanfeldt, M B: Samskolan i litteraturen (i Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, 1982)
Palme, H & G:son Berg, R: Några litterära gestalter i Djursholm (i Djursholm, staden på landet, 1982)
Sjögren, M: Elsa Beskow och hennes värld 1983
Strandman,C G: Det litterära Danderyd (i Danderydiana, utg av Danderyds hembygdsförening, sept 1962)
Strandman, C G: Om August Blanche som Danderydsskildrare (i Danderydiana, utg av Danderyds hembygdsförening, sept 1978).

Språk