Villkor för användare

Villkor för användare Villkor för användare

När du skaffar ett bibliotekskort eller godkänner att ditt barn skaffar ett bibliotekskort samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i ett personregister, utifrån GDPR (General Data Protection Regulation). Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet.

De böcker och andra medier som du lånar eller reserverar med ditt bibliotekskort registreras i bibliotekets datasystem. För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning gäller sekretess, vilket innebär att ingen obehörig kan få reda på vad du har lånat. Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna från ditt bibliotekskort.

Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig om du begär det och uppvisar giltig legitimation för bibliotekspersonalen. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via bibliotek@danderyd.se.

Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade. En registrerad låntagare tas bort efter 36 inaktiva månader såvida du inte har oavslutade lån eller obetalda avgifter.

Efter att barn har blivit myndig krävs ett nytt godkännande av Biblioteken i Danderyds villkor. Ditt konto spärras på 18-årsdagen och öppnas igen efter kontakt med personalen.

Du ansvarar för att uppdatera ändrade mailadresser och telefonnummer i kontakt med personal eller via Mina sidor.